DOEKO GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 4A/49, 31-231 Kraków wykonująca usługi doradcze związane z wdrożeniem w Gminie Proszowice Programu RPO, Działanie 4.1.1 dla woj. małopolskiego polegającego na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)

Infolinia 12 446 42 97

Dofinansowanie do OZE w Gminie Proszowice

Burmistrz Gminy informuje, że Gmina Proszowice rozpoczyna przygotowania do pozyskania dofinansowania na:

  • instalacje fotowoltaiczne,
  • instalacje solarne,
  • pompy ciepła
  • piece na biomasę.

Poziom dofinansowania wynosi  60% kosztów kwalifikowanych netto. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika, solary) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8 %.

W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (solary, fotowoltaika) na dachach budynków gospodarczych bądź gruncie VAT wynosi 23 %.

W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania ankiet - deklaracji udziału w Projekcie. Ankiety są dostępne poniżej jak również w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice w pokoju nr 47 oraz w Biurze Obsługi Interesantów.

Gmina będzie odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie projektu.

Mieszkaniec który wypełni ankietę udziału w projekcie powinien podpisać umowę na wykonanie inspekcji technicznej mającej na celu sprawdzenie możliwości budowy źródła OZE, pozwalającej określić rodzaj i moc instalacji OZE i uiścić opłatę na konto wykonawcy inspekcji tj. DOEKO GROPUP Sp. z o.o. wskazane w umowie. Umowy będą udostępnione  w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice

Wysokość wpłaty zależy od ilości przeprowadzonych inspekcji dla poszczególnych źródeł OZE (instalacja solarna, instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła) i określonej poniżej kwoty za  daną inspekcję  (można wpłacać za 1,2,3 lub 4 analizy):

  1. instalacja solarna – 246,00 zł.
  2. instalacja fotowoltaiczna – 270,60 zł.
  3. pompa ciepła – 307,50 zł.
  4. piec na biomasę – 259,00 zł
DANE DO PRZELEWU:

DOEKO GROUP Sp. z o.o.

Nr konta:66 1020 2906 0000 1802 0380 6247

Tytuł przelewu: INDYWIDUALNY NUMER UMOWY (LEWY GÓRNY RÓG NA UMOWIE)

 
Wszelkie pytania dotyczące strony technicznej przedsięwzięcia można kierować do działu technicznego:

tel. 579 075 113 lub mailowo: biuro@doekogroup.pl

www.doekogroup.pl

Ankiety uczestnictwa w projekcie oraz umowy na  analizę technicznych możliwości budowy źródła OZE można składać w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

 od 24 kwietnia do 19 maja 2017 r.

 ZAŁĄCZNIKI

- ankieta uczestnictwa w projekcie (wersja.pdf)

- wzór umowy na analizę możliwości technicznych budowy źródła OZE (wersja.pdf)