DOEKO GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 4A/49, 31-231 Kraków wykonująca usługi doradcze związane z wdrożeniem w Gminie Proszowice Programu RPO, Działanie 4.1.1 dla woj. małopolskiego polegającego na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)

Infolinia 12 446 42 97

Czujniki jakości powietrza

Zainstalowane w Proszowicach 4 czujniki jakości powietrza (ul. Szpitalna, ul. Krakowska, ul. Kościuszki, ul. Parkowa) pozwalają mieszkańcom na dostęp do bieżących wskazań poziomu zanieczyszczeń powietrza. Czujniki te spełniają funkcje informacyjne i edukacyjne,  obrazują aktualny stan jakości powietrza w danej lokalizacji, przy określonych warunkach atmosferycznych (mgła, wiatr, temperatura, wilgotność), porze roku czy porze dnia.

Działania Gminy Proszowice na rzecz lepszego powietrza

Program Ograniczenia Niskiej Emisji PONE został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Proszowicach, nr Uchwała Nr XVII/110/2015 w sprawie przyjęcia,, Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Proszowice” z dnia 27.II.2015 r. aktualizowana Uchwała Nr XLI/294/2017 z dnia 22.VI.2017 r. Opracowanie to wskazuje na kierunki działań, jakie należy podejmować w celu poprawy jakości powietrza i jest wyrazem zaangażowania władz samorządowych w walce ze smogiem.
 

Informacje dotyczące dotacji do wymiany kotłów

Informacje dotyczące dotacji do wymiany kotłów w programach RPO WM 4.4.2 i RPO WM 4.4.3
4 września 2017 r. została podpisana umowa na wykonanie ocen energetycznych na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego – w tym na Gminie Proszowice. Umowa została zawarta pomiędzy Województwem Małopolskim a Konsorcjum, które tworzą Arkadiusz Kuryś
oraz Michał Manikowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Energo-Term. 

Dofinansowanie do OZE w Gminie Proszowice

Burmistrz Gminy informuje, że Gmina Proszowice rozpoczyna przygotowania do pozyskania dofinansowania na:

  • instalacje fotowoltaiczne,
  • instalacje solarne,
  • pompy ciepła
  • piece na biomasę.

Poziom dofinansowania wynosi  60% kosztów kwalifikowanych netto. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika, solary) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8 %.

W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (solary, fotowoltaika) na dachach budynków gospodarczych bądź gruncie VAT wynosi 23 %.

Spotkanie informacyjne!

Spotkania dla właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych dotacją do wymiany starych kotłów na niskoemisyjne urządzenia grzewcze.

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice zaprasza właścicieli budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Proszowice na spotkania informacyjne dotyczące dofinansowania do likwidacji starych kotłów i zastąpienia ich kotłami niskoemisyjnymi.

Subskrybuj Powietrze w gminie Proszowice, wymiana pieców RSS