Dofinansowanie do OZE w Gminie Proszowice

Burmistrz Gminy informuje, że Gmina Proszowice rozpoczyna przygotowania do pozyskania dofinansowania na:

  • instalacje fotowoltaiczne,
  • instalacje solarne,
  • pompy ciepła
  • piece na biomasę.

Poziom dofinansowania wynosi  60% kosztów kwalifikowanych netto. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika, solary) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8 %.

W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (solary, fotowoltaika) na dachach budynków gospodarczych bądź gruncie VAT wynosi 23 %.

Spotkanie informacyjne!

Spotkania dla właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych dotacją do wymiany starych kotłów na niskoemisyjne urządzenia grzewcze.

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice zaprasza właścicieli budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Proszowice na spotkania informacyjne dotyczące dofinansowania do likwidacji starych kotłów i zastąpienia ich kotłami niskoemisyjnymi.

Subskrybuj Powietrze w gminie Proszowice, wymiana pieców RSS