DOEKO GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 4A/49, 31-231 Kraków wykonująca usługi doradcze związane z wdrożeniem w Gminie Proszowice Programu RPO, Działanie 4.1.1 dla woj. małopolskiego polegającego na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)

Infolinia 12 446 42 97

Spotkanie informacyjne!

Spotkania dla właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych dotacją do wymiany starych kotłów na niskoemisyjne urządzenia grzewcze.

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice zaprasza właścicieli budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Proszowice na spotkania informacyjne dotyczące dofinansowania do likwidacji starych kotłów i zastąpienia ich kotłami niskoemisyjnymi.

    20 marca 2017 r. o godz. 15.00 w budynku Urzędu Gminy sala nr 8 odbędzie się spotkanie dotyczące dotacji do wymiany kotłów z programu RPO 442 (na lata 2017- 2019 przewidziano wymianę 90 kotłów węglowych na 45 kotłów na gaz i 45 na biopaliwa (pelet).
    20 marca 2017 r. o godz. 17.00 w budynku Urzędu Gminy sala nr 8 odbędzie się spotkanie dotyczące dotacji do wymiany kotłów z programu RPO 443 (na lata 2017- 2019 przewidziano wymianę 90 kotłów węglowych na 90 kotłów na ekogroszek).
    22 marca 2017 r. o godz. 15.00 w budynku Urzędu Gminy sala nr 8 odbędzie się spotkanie dotyczące dotacji do wymiany kotłów z programu PONE. W ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” z dofinansowaniem WFOŚiGW w Krakowie na rok 2017 za pośrednictwem gminy można uzyskać dofinansowanie do 50 % kosztów kwalifikowanych wymiany kotłów.
    22 marca 2017 r. o godz. 17.00 w budynku Urzędu Gminy sala nr 8 odbędzie się dodatkowe spotkanie dotyczące dotacji do wymiany kotłów z programu RPO, PONE.

Właściciele budynków mieszkalnych, którzy planują wymianę kotłów i złożyli ankiety deklarujące zamiar skorzystania z dotacji proszeni są o niezawodne przybycie w celu zapoznania się ze szczegółowymi wymogami i potwierdzenia udziału w programie. W przypadku rezygnacji z udziału w programie albo braku możliwości udziału w spotkaniach prosimy o niezwłoczny kontakt (nie później niż do 24 marca 2017 r.): Urząd Gminy i Miasta Proszowice Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice; tel. 123861235, 123861005 wew. 146; e-mail:mkwiatkowska@um.proszowice.pl